Dzień Pola 2021Głównym celem II Dnia Pola w Boguchwale będzie zaprezentowanie bioróżnorodności i postępu hodowlanego w produkcji roślinnej oraz osiągnięć instytutów naukowo-badawczych uczelni i podmiotów obsługujących rolników. 
Program wydarzenia jest bardzo bogaty. W jego ramach na 18 ha pola doświadczalnego Ośrodka można będzie zapoznać się z 39 doświadczeniami prowadzonymi na 840 poletkach, na których zaprezentowane zostaną 23 gatunki roślin rolniczych, a w tym 329 odmian oraz 41 rodów hodowlanych. Prezentowana będzie również kolekcja ziół, roślin miododajnych i mieszanek poplonowych oraz kolekcja klonów wierzby energetycznej. 
Podczas imprezy przewidziano również liczne pokazy m.in.: najnowszych rozwiązań mechanizacyjnych, wypieku pieczywa ze starych odmian zbóż, metod i narzędzi wykorzystywanych w integrowanej ochronie roślin, wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w określaniu stanu zdrowotnego roślin rolniczych, innowacji w technice ochrony roślin. 
Ważnym elementem II Dnia Pola będzie konferencja pt. „Bioróżnorodność w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, podczas której wykładowcami będą wybitni specjaliści z tego zakresu wiodących instytucji naukowo-badawczych w kraju.


Ponadto promowana będzie przez Polski Związek Producentów Kukurydzy uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych. Jej głównym zadaniem jest edukowanie konsumentów na temat walorów zdrowotnych tej rośliny i jej przetworów. 
W ramach promocji odbędzie się degustacje potraw przygotowanych na jej bazie.
W trakcie wydarzenia można będzie zapoznać się z założeniami projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (eDWIN), mającego przede wszystkim na celu stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin w Polsce.
Dużo uwagi poświęcone będzie również roli pszczół dla bioróżnorodności w rolnictwie i rozwojowi pszczelarstwa na Podkarpaciu.
Uczestnicy imprezy będą mogli skorzystać z fachowego doradztwa technologicznego oraz zapoznać się z działalnością firm i instytucji działających w sektorze rolnym.
Uwzględnia się hybrydową formę realizacji II Dnia Pola.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w imprezie.

Robert Pieszczoch
Dyrektor PODR w Boguchwale


Nasze filmy


PATRONAT HONOROWY


PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY